Bieszczady noclegi

Naszą dewizą jest szybkość...

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wisłoczek

Email Drukuj PDF

Wisłoczek – miejscowość leżąca w dolinie potoku o tej samej nazwie, będącego dopływem Wisłoka. Możliwość dojścia szlakiem czerwonym, wschodnio-beskidzkim 5 km na południowy-wschód wschód od Rymanowa Zdroju.

Stara osada, pierwotnie lokowana na prawie niemieckim i nosiła nazwę Międzyrzecze.

W XV wieku przeniesiona została na prawo wołoskie i określona już jako Wisłoczek.

We wrześniu 1944 roku przez wieś przeszło lewoskrzydłowe uderzenie wojsk radzieckich, zmuszając wojska niemieckie do wycofania się. Mieszkańcy Wisłoczku, nie bez presji politycznych wyjechali do Związku Radzieckiego. Na terenie dawnej wsi gospodarował PGR. Od 1969 roku rozpoczęło się ponowne zasiedlenie wioski przez polskich repatriantów z Zaolzia (Czechy), którzy obecnie prowadzą wielohektarowe gospodarstwa rolne.

Znajduje się tam również zbór Kościoła Zielonoświątkowego.

Jest również połączenie liniami PKS-u do Rymanowa i Krosna

Opracował Stanisław Orłowski

 

Reklamy

podkarpacie24.pl bieszczady24.pl noclegibieszczady.pl