Bieszczady noclegi

Naszą dewizą jest szybkość...

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Trzcianiec

Email Drukuj PDF

Trzcianiec (380 – 460 m n.p.m.) - to wieś w dolinie potoku Klimów. W najnowszej historii znany był z dużego gospodarstwa rolnego. W 1959 r. osiedliła się tutaj grupa osadników z Grecji. Przejęli oni PGR i utworzyli własną spółdzielnie produkcyjną. Po ich wyjeździe przejęło ją Wojskowe Gospodarstwo Rolne, które zbankrutowało w latach 90-tych. Dziś wieś wyludniła się i fascynuje wspaniałymi krajobrazami.

Ważniejsze epizody z przeszłości:

1494 r. – pierwsza historyczna wzmianka o istniejącej wsi.
XVI w. – Trzcianiec wraz z Roztoką należał do rodu Szreniawitów Wzdowskich, potem do Ostaszewskich.
XVII w. – źródła wymieniają zameczek obronny – fortalitium.
1822 r. – zbudowano tutaj drewnianą greckokatolicką cerkiew p.w. Narodzenia NMP, a wieś była siedzibą parafii, lecz dziś świątyni tej nie ma.
XIX w. – we wsi istniały: młyn, tartak i gorzelnia. Pod koniec stulecia przeszła w posiadanie Stanisława Gniewosza.
1947 r. - po wysiedleniach 1947 r. dawne zabudowania nie zachowały się.
1959 r. – osiedliła się tutaj grupa osadników greckich, która przejeła PGR i utworzyła spółdzielnie produkcyjną. W latach 70-tych przejęło ją Wojskowe Gospodarstwo Rolne, które pracowało – wraz z jednostką wojskową – dla potrzeb rządowego ośrodka wczasowego w pobliskim Arłamowie.

Warto zobaczyć:
Rezerwat przyrody „Nad Trzciańcem” o pow. 182,13 ha, w którym chroni się naturalne zbiorowiska buczyny karpackiej w formie reglowej z bogatym runem leśnym, wieloma gatunkami roślin chronionych oraz licznymi osobliwościami dendrologicznymi.

Opracował Stanisław Orłowski - Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "KARPATY"

 

Reklamy

podkarpacie24.pl bieszczady24.pl noclegibieszczady.pl