Bieszczady noclegi

Naszą dewizą jest szybkość...

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Serednica

Email Drukuj PDF

Serednica (ok. 465 - 477 m n.p.m.) to wieś położona u podnóża Ostrego Działu (721 m) wzdłuż potoku Serednica. Od północy otaczają ją malownicze wzgórza (554 m) i (583 m) oddzielajace wieś od Brelikowa. Przez miejscowość przebiega transgraniczny szlak rowerowy „zielony rower”.

Krótki zarys dziejów:

1482 r. – wieś po raz pierwszy wzmiankowana była w źródłach jako Jaczkowa Wola. Założona została przez kniazia Jaczka na mocy przywileju wydanego przez Kmitów. Syn Jaczka – Tymko – założył sasiednie wsie: Dźwiniacz i Romanową Wolę.

Właściciele wsi: Serednica początkowo wchodziła w skład rozległych dóbr Kmitów. Od połowy XVI w. do początku XVIII w. była w posiadaniu Stadnickich.

1831 r. - wiemy, iż właścicielem wsi był Antoni Skabieński

XIX w. - pod koniec XIX stulecia kolejnym z dziedziców został Szymon Nadziak.

W okresie staropolskim i w czasach zaborów wieś słynęła z dobrych rzemieślników, a zwłaszcza z bednarzy i z wyrobu świetnych beczek, konewek, cebrzyków i rzeszotów.

1945 - 1947 r. – [po wysiedleniach dawna zabudowa wsi przestała istnieć. W latach 60-tych na jej terenie założony został PGR.

2002 r. - dziś po dawnym PGR pozostały zabudowania gospodarcze z kilkoma bliźniakami dla robotników. Upadły PGR przeszedł w posiadanie prywatne jako Posiadłość Ziemska Serednica.

Zabytki.

1785 r. - zbudowano tutaj drewnianą greckokatolicką cerkiew parafialną p.w. Opieki NMP. Była to budowla trójdzielna z trójbocznie zamkniętym prezbiterium, nakryta jednokalenicowym dachem z hełmem nad nawą. Całość budynku obiegał dach okapowy (sobota) i w sylwetce pogórzańskiej podobna była do cerkwi w Orelcu. Po wysiedleniach ludności stała nie używana i niszczała. W 1984 r. rozebrano ją i przewieziono do Rozdziela k. Gorlic, gdzie służy jako świątynia greckokatolicka.

Opracował Stanisław Orłowski - Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "KARPATY"

 

Reklamy

podkarpacie24.pl bieszczady24.pl noclegibieszczady.pl