Bieszczady noclegi

Naszą dewizą jest szybkość...

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Strachocina

Email Drukuj PDF

Wieś leżąca w południowo-wschodniej części Pogórza Dynowskiego, nieopodal Sanoka. Gmina Sanok, powiat sanocki.

Sklep, przystanek autobusowy, szkoła podstawowa i gimnazjum, ośrodek zdrowia.

Historia
Wieś wzmiankowana w dokumentach z 1369 roku, kiedy 10 maja 1369 to Kazimierz Wielki nadał braciom Piotrowi i Grzegorzowi z Kunowy przywilej założenia osady, zwanej pierwotnie Szwanczyce lub Swanczyce. Później  występuje ona już  pod nazwą Strachocina, która pochodzi podobno od nazwiska dzierżawcy tutejszych dóbr, niejakiego Strachoty. Na obszarze zajmowanym przez wieś obecnie, niegdyś istniały zapewne aż cztery osady: Szwanczyce, Meszewa, Strachocina i Strachocina Wola.
W XVI i XVII w. Dzierżawcami folwarku byli kolejno:  Kloch, Kornicz, Piotr Smolnicki, Bobolowie, a po nich wieś przeszła w ręce prywatne Wincentego Morze, następnie Wiktorii Giebułtowskiej, a od dziewiętnastego wieku Dydyńskich.
Pierwszy dwór wzmiankowany jest w 1442 roku. Ostatni, zbudowany z drewna modrzewiowego w okresie międzywojennym spłonął w latach czterdziestych, dwudziestego wieku.
W miejscu dworu zwanym potocznie "Bobolówką", obecnie znajduje się zaniedbany park ze starodrzewem. W latach dziewięćdziesiątych, dwudziestego stulecia, została tu postawiona kaplica, w której odbywają się uroczystości ku czci Św. Andrzeja Boboli, urodzonego w Strachocinie  w  1591 roku. Został on kanonizowany przez papieża Piusa XI w 1938 roku.
W lesie nieopodal wsi znajduje się dawna kopalnia gazu ziemnego, używana obecnie jako podziemny zbiornik  na gazu.
Miejscowa legenda głosi, że na tzw. „Rusawach” istniało niegdyś miasto, które zapadło się pod ziemię.

Zabytki
1. Neogotycki kościół parafialny pod wezwaniem św. Katarzyny, pochodzący z przełomu 1903 roku, zbudowany według projektu Wilhelma Schomka. Zlokalizowany na skraju wsi, w miejscu pierwotnego kościoła fundowanego w 1390 r. przez Pakosza z Pakoszówki i Fryderyka Myssnara z Jaćmierza.  O lokalizacji w tym miejscu wcześniejszej świątyni świadczą stare dęby rosnące obok świątyni.
Kolejny wybudowany w tym samym miejscu drewniany kościół został spalony w 1624  przez  Tatarów. Wieść głosi, że wraz z kościołem i plebanią spalono ówczesnego proboszcza, Adama Majstrogę.
Pozostałością po tamtej świątyni jest, znajdująca się wewnątrz, gotycka chrzcielnica.
W miejscu spalonego kościoła postawiono nowy, lecz dopiero w1756 roku.
W środku  wyposażenie pochodzące ze starszego obiektu.
Obok kościoła stoi pomnik świętego Andrzeja Boboli, oraz nowy budynek klasztoru im. św. Maksymiliana Kolbe i dom pielgrzyma.
W ostatnich latach, kościół w Strachocinie stał się centrum kultu św. Andrzeja Boboli.

2. Niewielkie muzeum regionalne  mieszczące się w dawnym Domu Ludowym, prezentujące historie i tradycję wsi.

3. Nieopodal zespołu klasztorno-kościelnego, pozostałości XIX-wiecznego parku dworskiego Dydyńskich.

4. Kaplice i krzyże przydrożne, z których najciekawsza, osiemnastowieczna kaplica z rzeźbą św. Floriana.

 

Reklamy

podkarpacie24.pl bieszczady24.pl noclegibieszczady.pl