Bieszczady noclegi

Naszą dewizą jest szybkość...

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Niebieszczany

Email Drukuj PDF

Wieś leżąca na pogórzu Bukowskim, w gminie Sanok, starostwie sanockim, sklep spożywczy, przystanek PKS

Historia
W latach 1376-1400 wieś była własnością Najna vel Nana, wojewody wołoskiego, w 1430 Fryderyka Jacimirskiego, miecznika sanockiego, w drugiej połowie piętnastego stulecia władali nią jego synowie:  Mikołaj, Jan stolnik lwowski, i Leonard wojski sanocki, którzy przyjęli nazwisko Niebieszczańscy. W XVII wieku wieś przeszłą w ręce Drohojowskich, następnie Opalińskich i Stadnickich,  a w XIX wieku stała się własnością Wiktorów. W latach 195-11 gospodarzyli tu Jachimowscy, a w okresie międzywojennym Morawscy.  W średniowieczu   wieś wymieniana jest dokumentach jako: Nyenysczany, Nebisczani, Nebiszczany. Kościól zbudowano w 1440 roku, a parafię rzymsko-katolicką erygowano w 1445 roku. Dokonał tego Jan Niebieszczański, późniejszy stolnik lwowski. W XVI wieku kościół, pełnił funkcję zboru protestanckiego.
W 1621 roku świątynię przekazano ponownie katolikom, a arianie zbudowali nowy zbór na tzw. „Starej Łące”..  Grugi kościół wzniesiono ok. 1712 roku. Była to świątynia drewniana, rozebrana ok. 1926r. Po zbudowaniu nowego kościoła.  We wsi istniał klasztor Bazylianów ( stąd nazwa miejsca „Czerniec”) opuszczony i popadły w ruinę w dziewiętnastym wieku, oraz cerkiew grecko-katolicka, którą zburzono po II wojnie światowej. Mury klasztoru miał rozebrać w 1865 roku murarz o nazwisku Rolnik i pobudować odzyskanych w ten sposób kamieni  fundamenty obecnie istniejącej parafii rzymsko-katolickiej. Miejscowa legenda mówi, że w miejscu gdzie stał klasztor  słychać nocą, bijące pod ziemią dzwony.
W e wsi pozostałości fortyfikacji ziemnych  po fortalicium  z piętnastego wieku,  Jana Niebieszczańskiego.
W XVI wieku wzniesiono dwór, zniszczony w czasie pożaru końcem osiemnastego stulecia. Miejsce to nazywanej jest obecnie zamkiem. W miejscu dawnego cmentarza cholerycznego z 1873 roku na tzw. „Dębinie”, stoi dębowy krzyż,

Zabytki
1. Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja zbudowany w  1925 roku , murowany, neogotycki. We wnętrzu wyposażenie pochodzące ze starszego kościoła. Ołatrz główny  siedemnastoweiczny, konsekrowany w 1734 roku, odnowiony w 1972. W polu głównym ołtarza krucyfiks gotycki z XV wieku. Chrzcielnica późnogotycka , z końca piętnastego wieku, kamienna, w kształcie kielicha z arkadkami i ornamentami w kształcie trójliści.

2. Dwór Wiktorów z pierwszej połowy XIX wieku( zapewne przebudowany w dzwudzuiestym). Zwrócony frontem na południe, częściowo murowany, częściowo drewniany, otynkowany, parterowy. Wzdłuż frontu podcień wsparty na drewnianych słupach. W pd. zach. narożniku alkierz.

3. Kapliczka z dziewiętnastego wieku, murowana, otynkowana,. Wewnątrz dziewiętnastowieczna rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem.

4. We wsi dziewiętnastowieczne, drewniane domy, konstrukcji zrębowej.

 

Reklamy

podkarpacie24.pl bieszczady24.pl noclegibieszczady.pl