Bieszczady noclegi

Naszą dewizą jest szybkość...

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Komańcza

Email Drukuj PDF

Malowniczo położona wieś letniskowa Komańcza z siedzibą gminy, położona w dolinie rzeki Osławicy i potoku Barbarka na pograniczu Beskidu Niskiego i Bieszczadów, założona w 1512 roku. Atrakcyjnie położona wśród gór i lasów z czystymi rzekami. Ze względu na występujące wody mineralne w roku 1974 uzyskała status uzdrowiska. Komańcza jest również gminą ekologiczną. Tu spotkasz jeszcze dziką przyrodę! Warto przejść się po wsi i zobaczyć kilkanaście zachowanych łemkowskich chyż. Chaty budowane na zrąb, malowane na brązowo z białymi paskami w miejscu spojeń, czasami kryte strzechą. 
W Komańczy zbiegają się wszystkie szlaki turystyczne. Niedawno otwarte przejście graniczne dla pieszych Radoszyce - Polana i kolejowe w Łupkowie umożliwia łatwe eskapady na Słowację. Wieś posiada ośrodek zdrowia, aptekę, posterunek policji i straży granicznej, pocztę a także restaurację "Pod kominkiem"
W cerkwi w każdą niedzielę odbywają się msze prawosławne. Prawosławie w Komańczy nie ma wielu wyznawców. W nabożeństwach uczestniczy zaledwie dwadzieścia kilka osób, przeważnie w starszym wieku. 

Nieopodal cerkwi, na zboczu, znajduje się dawny cmentarz. W jego wschodniej części zachowały się nagrobki z XIX i XX wieku - wśród nich grób członka kapituły przemyskiej ks. Joanna Leszczyńskiego.

W połowie drogi między wiaduktem kolejowym a starą cerkwią, stoi nowa świątynia grekokatolicka p/w Orędownictwa Matki Boskiej - siedziba parafii na zachód sięgającej Olchowca. Budynek jest murowano-drewniany. Warto przybyć tu w dzień świąteczny, by wysłuchać wschodniej liturgii, a szczególnie pieśni religijnych, przepięknie śpiewanych przez wiernych. Przy cerkwi otwarto niewielkie muzeum życia codziennego Łemków. Można obejrzeć w nim stroje ludowe, sprzęty gospodarskie itp.

Nieco dalej w kierunku wiaduktu możemy obejrzeć dobrze zachowany budynek kuźni, budowany z cegły.

Nieopodal stacji PKP znajduje się drewniany parafialny kościółek katolicki pod wezwaniem św. Józefa, wzniesiony w latach 1949-50 (wg innych źródeł obiekt ten zaczęto budować przed wojną jako kaplicę grekokatolicką).

Nad zboczu na zachód od budynku stacji kolejowej znajdują się resztki cmentarza wojskowego z czasów I wojny. Przypuszczalnie chowano tu ciała rannych, którzy zmarli podczas transportu.

Z leżącym nad Komańczą pagórem Mogiła (Mohyła) związana jest legenda o kniaziu, który pogrzebał tam żonę i dwie córki, otrute przez świekrę.

Komańcza-Letnisko - to uroczy zaułek przed Komańczą a klasztorem - pensjonatem sióst nazaretanek z l. 1928-1931, w którym od 29 IX 1955 r. do 26 IX 1956 r. internowany był prymas Polski ks. kardynał Stefan Wyszyński. Dziś znajduje się tam izba pamięci ks. prymasa. Tel. (0-13) 467 70 56

Komańcza posiada dwie cerkwie i kościół. Najstarszym i najcenniejszym zabytkiem wsi jest drewniana trójdzielna cerkiew grecko-kat. z 1802 r. wzniesiona w stylu wschodniołemkowskim i uznawana za jedną z pereł architektury drewnianej w Bieszczadach. Otacza ją kamienny murek z wkomponowaną dzwonnicą - bramą. We wnętrzu zachował się cenny kompletny ikonostas z 1832 r. pochodzący z Wołosianki na zakarpackiej Ukrainie. W ołtarzu głównym znajdowała się ikona Matki Bożej z Dzieciątkiem (kopia cudownej ikony z Łopienki) skradziona w 1991 r. Od 1963 r. jest cerkwią prawosławną. Tel. (0-13) 467 72 24
Nowa murowana cerkiew grecko-kat. powstała w l. 1985 -1988. Na parterowej części murowanej ustawiono przeniesioną ze wsi Dudyńce k. Sanoka drewnianą trójdzielną cerkiew konstrukcji zrębowej z 1802 r. zbudowaną na rzucie krzyża greckiego z centralną cebulastą kopułą nad nawą. We wnętrzu oryginalny ikonostas, a w części parterowej izba regionalna życia codziennego Łemków ze strojami, sprzętami gospodarskimi itp. tel. (0-13) 467 71 40

Kościół drewniany z 1950 r. obok stacji PKP. Tel. (0-13) 467 70 81

 

Reklamy

podkarpacie24.pl bieszczady24.pl noclegibieszczady.pl