Kostryń

Drukuj

Kostryń - wyjątkowo malowniczo położony przysiółek jest starszą osadą od Glinnego. Pierwszą wzmiankę źródłową o tym miejscu znajdziemy w Archiwum m. Leska na Wawelu. Otóż w 1477 r. czterej bracia Jan, Piotr, Stanisław i Andrzej Kmitowie z Sobienia wydali przywilej dla miasta Leska, w którym m.in. nadali mieszczanom łany roli od lasu i wzgórza Costrzyn (445 m) aż do Rozdziału koło Woli Postołowej i las Kostrzyn do wykarczowania położony między starą drogą myczkowską (prowadziła ona przez dzisiejszy Kostryń do skrzyżowania w Podkamionce) a rzeką San. Na wykarczowanie lasu i sprowadzenie osadników mieszczanie otrzymali 24 lata wolnizny według zasad prawa wołoskiego. Można zatem przypuszczać, iż pod koniec XV wieku teren ten został zasiedlony.

W Kostryniu warto zobaczyć: oryginalną kapliczkę słupową z kamienia łupanego z XVII-XVIII w., przy drodze na średniowiecznym kurhanie porośniętym młodym drzewostanem z pomnikowymi drzewami obok, przy drodze do wsi.

Opracował Stanisław Orłowski