Bieszczady noclegi

Naszą dewizą jest szybkość...

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Baligród

Email Drukuj PDF

Baligród - to dawny gród rycerskiego rodu Balów kolonizujących od XV w. doliny rzek Hoczewki i Solinki. Miejscowość wzmiankowana w 1463 r. posiada pasjonującą przeszłość. W latach  1610 - 1919 było to miasto słynące ze składu win węgierskich i targów bydłem. Mocno zniszczone podczas I i II wojny światowej utraciło prawa miejskie i jest dziś siedzibą władz samorządowych. Posiada cmentarz wojenny, pomniki w miejscach martyrologii, cmentarz żydowski „kirkut”, cerkiew unicką w ruinie, stary i nowy kościół rz. kat., szkołę, nadleśnictwo, ośrodek zdrowia, aptekę, stację paliw, pocztę, nadleśnictwo, bar, dom handlowy, sklepy i regionalny zespół bojkowski przy GOK.

Gmina Baligród - położona w malowniczych dolinach Jabłonki, Hoczewki i ich dopływów w całości znajduje się na terenach chronionych tj. w Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym i Wschodniobeskidzkim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Jej obszar o pow. 158 km2 w 75 % pokryty drzewostanem posiada duże kompleksy leśne o krajobrazach pierwotnych i charakterze puszczańskim. Znalazły w nich schronienie liczne duże ssaki, m.in. żubry, niedźwiedzie, wilki, jelenie karpackie, rysie, żbiki, dziki, borsuki bobry itp., duże ptaki drapieżne oraz  liczne gatunki ptaków, płazów, gadów i owadów.. Te malownicze zakątki można poznawać wędrując szlakiem pieszym górskim niebieskim do Łopiennika  (1069 m) lub nowo wyznaczonymi ścieżkami przyrodniczymi.
W obrębie gminy liczącej ok. 3250 mieszkańców znajduje się 16 miejscowości: Atrakcję turystyczną stanowią cenne obszary leśne, 4 rezerwaty przyrody (2 leśne: „Cisy na górze Jawor” w Bystrem, „Woronikówka” w Jabłonkach, florystyczny - „Olcha kosa” w Stężnicy i geologiczny - „Gołoborze” (naturalne rumowisko skalne) w Rabem, pomniki przyrody, wodospady na potokach górskich, znakomity wyciąg narciarski o 2 trasach zjazdowych z licencją i homologacją FIS w Bystrem, stadnina koni w Kiełczawie, obiekty sakralne w Baligrodzie, Roztokach Dolnych, Mchawie, Żernicy Wyżnej, Kiełczawie i Nowosiółkach i unikalne w skali europejskiej źródła wód mineralnych ( szczawy wodoro - weglano - chlorowo - sodowe z zawartością arsenu) w okolicach wsi Rabe.
Turyści mogą korzystać z 3 ośrodków wczasowych, górskiego schroniska turystycznego w Bystrem, 2 szkolnych schronisk młodzieżowych w Jabłonkach i Zachoczewiu, a także z gościnności w gospodarstwach agroturystycznych, pokojach gościnnych i samodzielnych domkach na terenie kilku miejscowości w gminie.

Opracował Stanisław Orłowski

 

Reklamy

podkarpacie24.pl bieszczady24.pl noclegibieszczady.pl